Showing 1–18 of 39 results

Giải pháp kệ trưng bày mica được ưa chuộng sử dụng tại nhiều cửa hàng bán các hàng hóa cao cấp như trang sức, đồng hồ. Nhờ tính năng cho ánh sáng tự nhiên hay đèn rọi đi xuyên quá giúp làm tôn lên vẻ sang trọng của cửa hàng và món hàng hóa trưng bày.

Kệ Mica trưng bày để bàn

Hộp Mica lấy ý kiến khách hàng

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W10 x D10 x H5cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W7.5 x D7.5 x H5cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W5 x D5 x H5cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W10 x D10 x H4cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W7.5 x D7.5 x H4cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W5 x D5 x H4cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W10 x D10 x H2.5cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W7.5 x D7.5 x H2.5cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Khối mica trưng bày W5 x D5 x H2.5cm

Kệ Mica trưng bày để bàn

Kệ mica trưng bày vòng tay 4 tầng

Kệ Mica trưng bày để bàn

Kệ mica trưng bày vòng tay 3 tầng

Kệ Mica trưng bày để bàn

Kệ mica trưng bày vòng tay 2 tầng

Kệ Mica trưng bày để bàn

Kệ mica trưng bày điện thoại

Kệ Mica trưng bày để bàn

Kệ mica trưng bày đồng hồ

Kệ Mica trưng bày để bàn

Kệ mica trưng bày dây chuyền

Add address