Showing all 3 results

Mỗi trụ có băng dây kéo dài 1.8m và khớp thông minh giúp linh hoạt sử dụng
băng dây theo 4 hướng. Trụ chắn dây kéo là giải pháp hoàn hảo để định hướng lỗi đi cho đám đông trong hội chợ, hội thảo, sảnh khách sạn

Trụ chắn dây kéo

Trụ chắn dây kéo – Đỏ

Trụ chắn dây kéo

Trụ chắn dây kéo – Xanh

Trụ chắn dây kéo

Trụ chắn dây kéo – Đen

Add address