Showing all 11 results

Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel là một sự cải tiến tuyệt vời từ tấm gỗ Slatwall truyền thống khi mà không cần sử dụng các rãnh chữ T để cài các phụ kiện mà vẫn đảm bảo được sự thẩm mỹ và tiện ích của bảng gỗ xẻ rãnh.

Add address