Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel

Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel là một sự cải tiến tuyệt vời từ tấm gỗ Slatwall truyền thống khi mà không cần sử dụng các rãnh chữ T để cài các phụ kiện mà vẫn đảm bảo được sự thẩm mỹ và tiện ích của bảng gỗ xẻ rãnh.

 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Vân gỗ Walnut

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Vân Cherry

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Vân gỗ Ash

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Vân gỗ Oak

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Vân gỗ Maple

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Đỏ

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Xanh

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Vàng

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Xám

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Đen

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
 • Tấm gỗ xẻ rãnh Dash Panel 10cm, MDF 18mm – Trắng

  0 trên 5
  • Tấm Slatwall xẻ rãnh nhôm được sản xuất sử dụng gỗ MDF 18ly
  • Khoảng cách rãnh tiêu chuẩn 100mm
  • Sản phẩm phù hợp sử dụng trưng bày hàng hóa nhẹ cho cửa hàng bán lẻ, siêu thị.
  • Sản phẩm có nhiều màu sắc và sử dụng kết hợp với các phụ kiện slatwall của SHOPDEPOT
Hotline: 0972.555.211
Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!