Showing 1–18 of 135 results

Kệ trưng bày Shop của SHOPDEPOT rất đa dạng từ kệ kim loại Gondola, kệ khung lưới Gridwall cho tới kệ tự đứng Slatwall giúp bạn dễ dàng tự thiết kế nội thất cho cửa hàng bán lẻ, shop thời trang của mình.

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Khung lưới đan chắn mặt kệ Gondola, cao H17cm

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Khung lưới đan chắn mặt kệ Gondola, cao H9.5cm

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Khung lưới đan chia kệ Gondola, cao H15cm

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Khung lưới đan chia kệ Gondola, cao H8cm

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mặt nhựa ốp giá kệ Gondola

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mặt ốp chân Xám kệ Gondola

150,000160,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mặt ốp chân Trắng kệ Gondola

150,000160,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Vách lưng bảng Slatwall Xám kệ Gondola, cao H10cm

140,000165,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Vách lưng bảng Slatwall Trắng kệ Gondola, cao H10cm

140,000165,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Vách lưng bảng Pegboard Xám kệ Gondola, cao H40cm

130,000150,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Vách lưng bảng Pegboard Trắng kệ Gondola, cao H40cm

130,000150,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Vách lưng trơn Xám kệ Gondola, cao H40cm

120,000140,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Vách lưng trơn Trắng kệ Gondola, cao H40cm

120,000140,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mâm đỡ kệ kệ góc 90 độ Xám kệ Gondola

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mâm đỡ kệ kệ góc 90 độ Trắng kệ Gondola

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mâm đỡ kệ Xám kệ Gondola, sâu D47cm

800,000900,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mâm đỡ kệ Trắng kệ Gondola, sâu D47cm

800,000900,000

Phụ kiện lắp ráp kệ trưng bày kim loại Gondola

Mâm đỡ kệ Xám kệ Gondola, sâu D37cm

650,000750,000

Add address