Mỗi trụ có băng dây kéo dài 1.8m và khớp thông minh giúp linh hoạt sử dụng băng dây theo 4 hướng. Trụ chắn dây kéo là giải pháp hoàn hảo để định hướng lỗi đi cho đám đông trong hội chợ, hội thảo, sảnh khách sạn

12. TRỤ CHẮN DÂY KÉO

Trụ chắn dây kéo – Đen

12. TRỤ CHẮN DÂY KÉO

Trụ chắn dây kéo – Xanh

12. TRỤ CHẮN DÂY KÉO

Trụ chắn dây kéo – Đỏ